Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!
Home     BRL9101 Hercertificering
BRL9101 Hercertificering

BRL9101 Hercertificering


BRL9101 Hercertificering
Artikelcode: R35052

BRL9101 Hercertificering - 27 nov 2015 Houten
€ 154.55 
BRL9101 Hercertificering - 27 nov 2015 Houten

BRL9101 Hercertificering - 27 nov 2015 Houten


BRL9101 Hercertificering - 4 dec 2015 Goes
€ 154.55 
BRL9101 Hercertificering - 4 dec 2015 Goes

BRL9101 Hercertificering - 4 dec 2015 Goes


 • Productinformatie

Doel van de opleiding
De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties bij het uitvoeren van werkzaamheden op of langs de openbare (snel-)weg te beoordelen op veiligheid. Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-publicaties (o.a. 96a en 96b) wordt geleerd vast te kunnen stellen welk afzetfiguur toegepast moet worden. Tevens wordt de deelnemer geschoold in het beoordelen van de extra maatregelen of middelen die nodig zijn voor de bedoelde werkzaamheden met de voorgeschreven duur. De cursus is erkend door het College van Deskundige Verkeersmaatregelen en voldoet aan alle eisen gesteld in de BRL 9101.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor deelnemers die werken bij bedrijven die zelf (kleine) afzettingen plaatsen of deze afzettingen in beheer hebben nadat een andere organisatie verantwoordelijk is geweest voor het plaatsen ervan. Deze opleiding voldoet aan de opleidingseisen zoals opgenomen in het KOMO-procescertificaat BRL9101 en is ontwikkeld met hulp van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Aannemers in de Verkeerstechniek NVAV. De opleiding is aangevuld met de huidige CROW-publicaties 96a en 96b.

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet de deelnemer in het bezit zijn van een certificaat van de opleiding Verkeersmaatregelen BRL9101 (neemt u contact met ons op voor voorwaarden en erkenning van collega-opleiders).
Het examen wordt schriftelijk afgenomen.

Duur en groepsgrootte van de opleiding
2 dagdelen (1 dag) bij maximaal 14 deelnemers.
Open inschrijvingen gaan altijd door, ook wanneer er slechts een beperkt aantal aanmeldingen is !

Inhoud
De inhoud van de opleiding is afgestemd op de CROW-publicaties.
De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:
 • Doel en subdoelen van afzettingen.
 • Randvoorwaarden voor een afzetting.
 • Belangrijkste onderdelen van een afzetting.
 • Opbouw en gebruik van de nieuwe CROW-publicaties.
 • Status van de CROW-publicaties en de Richtlijn Rijkswaterstaat.
 • Uitwerking van complexe situaties en van door de deelnemers aan te dragen praktijksituaties.
 • Werking van het BRL9101-procescertificaat.

Lesmateriaal
Door ons wordt verzorgd:
 • Een pen en aantekenpapier voor iedere deelnemer.
 • Deelnemersregistratie.
 • Beamer en computer.
 • Lesboek in PDF-formaat voor iedere deelnemer ongeacht het resultaat.

Voorwaarden
Door de opdrachtgever wordt, zonder verrekening, verzorgd:
 • BSN-nummer (sofinummer) naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats van iedere opgegeven deelnemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen over de in de opleiding behandelde onderwerpen (zie inhoud van de opleiding). De deelnemer is geslaagd voor het examen als minimaal 55% van de gestelde vragen juist beantwoord zijn.
Deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen een Bouwend Nederland-certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten
De kosten voor een "open inschrijving" cursus vindt u hieronder weergegeven.
Dit is inclusief cursus en lesboek (in PDF), examen, koffie/thee en lunch; alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
Pas wanneer u van ons een schriftelijke bevestiging met factuur ontvangen hebt, is uw inschrijving definitief !

Erkenning en subsidiemogelijkheden
Rovae heeft sinds 1995 een erkenning voor het verzorgen van BRL 9101-opleidingen.
Deze opleiding wordt door diverse scholingsfondsen vergoed, waaronder het fonds voor de bouw SFB-Cordares. Wel dient vooraf te worden aangegeven wanneer de SFB-Cordares-regeling van toepassing is. Achteraf is het niet mogelijk deze subsidie aan te vragen.
Deze opleiding kan meetellen voor de verplichte nascholingsuren (code 95) voor vrachtauto- en buschauffeurs in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid voor het CCV.