Kwaliteitsmanagement geeft richting aan het borgen van een kwaliteitsniveau, het continu verbeteren en het met succes (blijven) voldoen aan de klantwens. Door structureel toetsen, evalueren en bijstellen van processen ontstaat een cyclus van continu verbeteren van de kwaliteit.

Certificering
Advies
Training