INTERIM MANAGEMENT

Als (interim) kwaliteitscoördinator ben ik verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de verschillende proces- of afdelingsverantwoordelijken binnen de organisatie. Daarbij ben ik naast het faciliteren en coördineren van het kwaliteitsmanagement vaak ook verantwoordelijk voor zaken op het gebied van arbo-/veiligheids- en milieumanagement (KAM / QHSE).
Voordelen van (interim) KAM- of projectmanagement

Wanneer je (tijdelijk) een zelfstandige KAM coördinator inhuurt, dan heeft dat een aantal voordelen:
 • Altijd de meest actuele kennis en ervaring beschikbaar en er is geen lange(re) inwerkperiode nodig: door de jarenlange kennis en ervaring kunnen we veelal direct aan de slag
 • Weinig tot geen managementbelasting met "neventaken"
 • Voldoen aan de relevante normeisen en regelgeving
 • In het geval van calamiteiten altijd een ervaren specialist beschikbaar
 • Flexibele inzetbaarheid mogelijk: we maken vooraf duidelijke afspraken over inzet, contractduur en kosten.
KAM management

Ik richt jullie kwaliteitsmanagementsysteem in, volgens de wensen van jouw organisatie en de eisen vanuit een (specifieke) norm of model en voer waar mogelijk verbeteringen en "vereenvoudigingen" door in het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Mijn uitgangspunt hierbij is "praktisch en werkbaar" maar zeker ook grondig en effectief. In de praktijk betekent dit: we houden alles wat goed is en wat goed werkt voor jullie en vullen dit aan met wat vereist of nog nodig is. Dit kan op tijdelijke c.q. interim basis, bijv. ter vervanging of tot een vacature voor een KAM-functionaris weer is ingevuld of voor onbepaalde tijd op detacherings- of freelance basis.

Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden en taken als:
 • uitvoeren van interne audits, rondgangen, werkplekinspecties
 • beheren en analyseren van de verschillende kwaliteits- / KAM-registraties
 • initiëren en coördineren van verbeteringen en verbeterprojecten
 • up to date houden van het kwaliteitshandboek en andere KAM-documenten
 • voorbereiden en mede uitvoeren van de (jaarlijkse) management review
 • centraal aanspreekpunt als het gaat om kwaliteit en procesverbetering
 • zorgt mede voor het behouden van de certificaten en onderhoud contact met de certificerende instantie
 • ondersteuning van projectmanagers met KAM-taken binnen een project, bijvoorbeeld opstellen van Kwaliteits- of VGM-plannen, beheren van kwaliteitsregistraties en er op toe zien dat deze worden opgevolgd, etc.
 
Projectmanagement

Certificering
Wanneer jouw organisatie een (nieuw) certificaat wilt of moet behalen, dan gaan we als (tijdelijke) projectmanager c.q. kwaliteitsmanager voor jou aan de slag. We inventariseren wat er al is en wat er nog nodig is. Samen met vakbekwame professionals uit de organisatie, maken we een concreet en praktisch actieplan en gaan vervolgens aan de slag om de nodige zaken te mobiliseren, te organiseren, te structureren, te ontwikkelen, te beschrijven en te toetsen. Eindresultaat is het gewenste certificaat.

Snijders Advies heeft ruime ervaring met allerlei verschillende certificeringstrajecten, van bedrijfscertificeringen zoals ISO 9001, VCA, ISO14001, etc. maar ook met procescertificeringen en BRL's en productcertificeringen.

Verbeterproject
Wanneer ik als (tijdelijk) projectmanager een kwaliteitsverbeterproject voor jouw organisatie ga aansturen, dan volg ik hierbij de volgende stappen:
 • De gewenste en huidige situatie in kaart brengen: wat willen we concreet bereiken, wat gaat nu al goed en wat kan/moet beter, slimmer of anders?
 • Zorgen voor bewustwording, (h)erkenning en commitment van alle betrokkenen
 • Concrete verbeterdoelen en acties bepalen, samen met de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf
 • Aan de slag: uitvoeren van het actieplan
 • Bewaken van de voortgang en (tussentijdse) resultaten
 • Behaalde resultaten borgen en de veranderingen en verbeteringen "verankeren" in de organisatie