Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!
Home    Cursus & Training   Verkeersmaatregelen  Veilig werken langs de weg
Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg


Veilig werken langs de weg
Artikelcode: R31002

Veilig werken langs de weg - 30 nov 2015 Houten
€ 154.55 
Veilig werken langs de weg - 30 nov 2015 Houten

Veilig werken langs de weg - 30 nov 2015 Houten


  • Productinformatie

Doel van de opleiding
Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als u of andere weggebruikers incorrect handelt. Daarom is het erg belangrijk dat u weet hoe u veilig uw werkzaamheden kunt uitvoeren. Met de cursus Veilig werken langs de weg doorloopt u stap voor stap de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het Handboek wegafzetting.
De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid bij het werken op of aan wegen en krijgen handvaten hoe om te gaan met de (eigen) veiligheid.
Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-maatregel "Specificaties voor Materiaal en Materieel" wordt geleerd vast te kunnen stellen hoe en welke middelen uit de maatregel toegepast moeten worden.

Doelgroep
Iedereen die op of langs de openbare weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De opleiding is onder meer bestemd voor medewerkers van Provinciale en Rijkswaterstaat, Waterschappen en Gemeenten, maar ook medewerkers van aannemers die actief zijn in de GWW-sector of groenvoorziening.
U heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.

Voor medewerkers die volledig zelfstandig afzetting plaatsen, of wanneer een opdrachtgever een persoonscertificaat BRL 9101 vraagt, wordt aanbevolen de uitgebreidere cursus “Basiskennis Verkeersmaatregelen BRL9101” te volgen.

Duur en groepsgrootte van de opleiding
2 dagdelen bij maximaal 14 deelnemers.
Open inschrijvingen gaan altijd door, ook wanneer er slechts een beperkt aantal aanmeldingen is !

Inhoud
De inhoud van de opleiding is afgestemd op de voorwaarden die voortvloeien uit de Wegen(verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-maatregel "Specificaties voor Materiaal en Materieel".
De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:
  • Opbouw en gebruik van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de BPS, het RVV en het BABW.
  • Opbouw en gebruik van de nieuwe CROW-publicatie(s).

Lesmateriaal
Door S&A consult wordt verzorgd:
  • Een pen en aantekenpapier voor iedere deelnemer.
  • Deelnemersregistratie.
  • Beamer en computer.
  • Lesboek in PDF-formaat voor iedere deelnemer ongeacht het resultaat.

Voorwaarden
Door de opdrachtgever wordt, zonder verrekening, verzorgd:
  • BSN-nummer (sofinummer) naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats van iedere opgegeven deelnemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen over de in de opleiding behandelde onderwerpen (zie inhoud van de opleiding). De deelnemer is geslaagd voor het examen als minimaal 55% van de gestelde vragen juist beantwoord zijn.
Deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen een Rovae-certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten
De kosten voor een "open inschrijving" cursus vindt u hieronder weergegeven.
Dit is inclusief cursus en lesboek (in PDF), examen, koffie/thee en lunch; alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
Pas wanneer u van ons een schriftelijke bevestiging met factuur ontvangen hebt, is uw inschrijving definitief !

Erkenning en subsidiemogelijkheden
Deze opleiding wordt door diverse scholingsfondsen vergoed, waaronder het fonds voor de bouw SFB-Cordares. Wel dient vooraf te worden aangegeven wanneer de SFB-Cordares-regeling van toepassing is. Achteraf is het niet mogelijk deze subsidie aan te vragen.
Deze opleiding kan meetellen voor de verplichte nascholingsuren (code 95) voor vrachtauto- en buschauffeurs in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid voor het CCV. Klik hier voor meer info over de CCV-nascholing.