BOUW | INFRA | GROEN

In de Bouw | Infra & GWW | Groen sector zijn de thema's Kwaliteit, Arbo & Veiligheid en Milieu & Duurzaamheid actuele thema's. Opdrachten worden vaak gegund via een aanbesteding. Je wilt er dan niet achter komen dat uw bedrijf niet aan alle vereisten voldoet omdat een bepaalde certificering, keurmerk of (wettelijke) erkenning ontbreekt.

Geen paniek ! Snijders Advies helpt om alle zaken snel voor je op een rij te zetten en je te begeleiden zodat het bedrijf, activiteit (proces) of product soepel gecertificeerd kan worden voor alle relevante normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Bovendien helpen we om slim en praktisch om te gaan met zaken als middelenbeheer, omgevingsmanagement, interne en externe communicatie richting stakeholders, trainen of (laten) opleiden van medewerkers en projectadministraties.

Daarnaast kan Snijders Advies bijvoorbeeld ook helpen bij:
* het onderhouden en (verder) verbeteren van het KAM-/QHSE-managementsysteem en -handboek
* het uitvoeren van (interne) audits, controle rondgangen en werkplekinspecties
* het voorbereiden en uitvoeren van toolboxen of een startwerkoverleg voor een project
* het analyseren en evalueren van KAM-registraties om vervolgens praktische verbetervoorstellen te kunnen doen
* het uitvoeren van een Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) inclusief een concept Plan van Aanpak
* het uitwerken van een Milieu Risico Inventarisatie & Evaluatie, ook wel Milieu Aspecten Register (MAR)
* een aanbesteding, door mee te schrijven aan een (EMVI) plan van aanpak of uitvoeringsplan
* KAM-/QHSE-ondersteuning op specifieke projecten door detachering van een (ervaren) KAM-medewerker


Een selectie van opdrachtgevers uit deze branche waar we met veel plezier voor werk(t)en: