Snijders Advies

Focus je op kosten, dan gaat de kwaliteit omlaag;
maar focus je op kwaliteit, dan gaan de kosten omlaag !

Bedrijven die sturen op kwaliteit (in de meest brede zin van het woord) en "het zo goed mogelijk" willen doen voor hun klanten, blijken vaak duurzaam succesvol te zijn.
In deze tijd van snelle veranderingen in de omgeving van organisaties en toenemende druk vanuit "management control", externe regelgeving en klanten c.q. de makrt, wordt het steeds lastiger om snel en adequaat te reageren op veranderingen.

Door te focussen op kwaliteit, veiligheid, milieu en/of duurzaamheid), wordt je niet geleefd door de "waan van de dag" en ben je niet de hele tijd "brandjes aan het blussen" maar doe je de juiste dingen in 1x goed. Je werkt niet (nog) harder, maar juist "slimmer" en daardoor blijf jij beter "in control" en blijven je klanten tevreden !

Hoe kun je er enerzijds voor zorgen dat bedrijfsprocessen beheerst en gestructureerd blijven verlopen en er anderzijds steeds voldoende "speelruimte" overblijft om snel en flexibel te reageren op veranderingen in de omgeving? Dergelijke veranderingen vragen vaak om een andere manier van organiseren en het anders inrichten van de bedrijfsprocessen, maar bieden dan juist ook weer volop kansen !
HERKEN JE ONDERSTAANDE SITUATIES?
Certificaat vereist
Een goede, trouwe klant vraagt om een bepaald certificaat. Ik wil die klant niet kwijt, maar ik moet dan wel allerlei extra kosten gaan maken die ik niet kan doorberekenen. En ik krijg door dat certificaat er ook geen nieuwe klanten bij: een nieuw certificaat kost me meer dan het me oplevert.  
Brandjes blussen
Steeds meer mensen nodig voor hetzelfde werk? Begint de dag met achterstand? Komt het werk niet (op tijd) af? Is overwerk geen uitzondering meer? Ben je een groot deel van de dag bezig met het oplossen van problemen?
Lange levertijden
Klanten begrijpen vaak niet waarom iets zo lang moet duren. Hoe komt het dat het niet direct geregeld kan worden? Waar zijn ze allemaal mee bezig, terwijl ik die producten met spoed nodig heb?
Kwaliteit niet optimaal
De kwaliteit van onze diensten of producten is niet optimaal. De klanttevredenheid moet omhoog. Werkt iedereen wel op dezelfde manier? Er worden onnodig fouten gemaakt.
Marges onder druk
Terwijl de omzet gelijk blijft, stijgen de kosten. Niet alleen personeelskosten, maar ook kosten voor inkoop en uitbesteding of investeringen op het gebied van ICT. Klanten vragen steeds meer van ons, maar willen er niet meer voor betalen.
Meer (bijna) ongevallen
We merken dat de hoge werkdruk steeds vaker ten koste gaat van de veiligheid van onze medewerkers. Bepaalde klussen gebeuren vaak "ff snel" zonder een goede werkoverdracht. Hoe zorg ik er voor dat er (nog) veilig(er) gewerkt wordt, zodat mijn medewerkers iedere avond weer veilig thuis komen?
WAT KAN SNIJDERS ADVIES VOOR JOU BETEKENEN?
Analyse - Audits
Advies - Coaching
Interim KAM - Detachering
Workshops - Trainingen