TRANSPORT | LOGISTIEK

De 24-uurs economie die de afgelopen decennia is ontstaan, draagt eraan bij dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan transport en logistiek. Terwijl transport en logistiek voor veel verladers of opdrachtgevers in jullie branche toch een "sluitpost" blijft. Voor menig transportbedrijf en logistieke dienstverlener is het dan ook niet makkelijk om aan die eisen te voldoen en toch concurrerend te blijven qua vervoerstarieven. Precisie, punctualiteit, nakomen van afspraken, service en kwaliteit zijn allemaal kernzaken die steeds belangrijker worden.

Verladers in de supply chain zijn op zoek naar een betrouwbare partner die niet alleen de logistieke processen goed op orde heeft, maar die ook nog eens kan aantonen dat milieurisico's worden beheerst en bovendien voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. En dan liefst tegen een "scherp" tarief. Of het nu gaat om het transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen, geneesmiddelen, levensmiddelen, douane goederen, afvalstoffen of "low risk" producten.  

Snijders Advies helpt je bij het behalen van bijvoorbeeld een ISO-, VCA- of CO2-certificering of -keurmerk. Maar we kunnen je ook helpen je kosten terug te dringen, juist door te focussen op kwaliteit in jullie dienstverlening en toegevoegde waarde voor jullie klanten.

We kennen de transportsector en hebben diverse bedrijven uit deze sector geholpen bij een of meerdere certificeringen, het up to date houden van het bedrijfshandboek, uitvoeren van interne audits en controle rondgangen, het (praktisch) optimaliseren en verbeteren van bedrijfsprocessen als laden/lossen, order picking, warehousing en rittenplanning, temperatuur gecontroleerd transport, maar ook bij het terugdringen van "foutkosten" in het bedrijf.


Een selectie van opdrachtgevers uit deze branche waar we met veel plezier voor werk(t)en: